پوستر طرح تکسچر

برای قیمت تماس بگیرید برای هر مترمربع

پوستر دیواری به دوحالت ابعاد استاندارد و ابعاد سفارشی توزیع می‌گردد. شرکت سارای دکور پوسترهای دیواری سفارشی را درست در ابعاد دیوار شما چاپ و عرضه می‌کند که این ویژگی از بزرگترین مزایای این محصول است. شما می‌توانید هر تصویری را بر روی این پوستر دیواری‌ها چاپ کنید. تولید این پوسترها به صورت لب به لب و بدون درز است.