پوستر طرح تکسچر

65,000 تومان برای هر مترمربع

پوستر دیواری به دوحالت ابعاد استاندارد و ابعاد سفارشی توزیع می‌گردد. شرکت سارای دکور پوسترهای دیواری سفارشی را درست در ابعاد دیوار شما چاپ و عرضه می‌کند که این ویژگی از بزرگترین مزایای این محصول است. شما می‌توانید هر تصویری را بر روی این پوستر دیواری‌ها چاپ کنید. تولید این پوسترها به صورت لب به لب و بدون درز است.

پوستر طرح تکسچر

65,000 تومان برای هر مترمربع

مجموع مساحت (متر مربع)
قیمت محصول